Kommenteeri

Korteriühistu juhtimismudelid

Elamukinnisvara üks kinnisvara vorm ja korteriühistud üks selle osa. Hoone planeeritud  kasutusea tagamiseks tuleb sooritada teatud intervalliga hooldustegevusi, mis hõlmavad kandekonstruktsioone ja erinevaid tehnosüsteeme. Teiselt poolt tuleb tegeleda administratiivsete tegevustega (nt infovahetus korteriomanikega ja hooldusettevõtetega), mille osakaal ajas üha kasvab. Järjest keerukamaks muutuvad materjalid ja seadmed esitavad korteriühistu juhile järjest suuremaid nõudmisi, et langetada pädevaid otsuseid. Valed töövõtted või näiline kokkuhoid hooldustegevustelt või hooldusvahenditelt võib kaasa tuua märkimisväärse majandusliku kahju. Suures plaanis on juhatusel neli valikut. 
Kirjanduses eristatakse peamiselt nelja kinnisvara juhtimismudelit, milleks on:
  • täisteenuse mudel;
  • haldustöövõtja mudel;
  • halduskonsultandi mudel;
  • isehaldamise mudel.
Nagu nimigi ütleb, siis täisteenuse mudeli korral annavad korteriomanikud valitsemise üle haldusettevõttele. See on korteriomanikele mugav, sest ei pea ise muretsema erinevate hooldustegevuste pärast. Sõlmitud lepingu alusel vastutab oma valdkonna professionaal tervikteenuse osutamise ja selle kvaliteedi eest. Vastavalt Korteriomandi- ja korteriühistu seadusele on selleks valitseja. Oluline on tähele panna, et selles ettevõttes peab töötama isik, kellel on kinnisvarahalduri või korteriühistu juhi kutsetunnistus.

Haldustöövõtja mudeli korral annab omanik kinnisvara korraldamise vastutuse üle haldusfirmale, kuid korrashoiu eesmärgid ja eelarve määrab omanik. Haldaja ülesandeks on peamiselt korrashoiukava välja töötamine, kooskõlastamine omanikuga, lepingute ettevalmistamine töid teostavate partneritega ja tööde korraldamine. Väiksem on haldaja vastutus, samuti tasustatakse ainult osutatud haldusteenust.

Halduskonsultandi mudeli korral konsulteerib omanik regulaarselt valdkonna spetsialistidega ja koostab nendega koostöös halduskava. Kavast lähtuvalt korraldab omanik ise kinnisvara korrashoiutegevust. Antud lahendust kasutatakse pigem harva ja eelistatakse pigem teisi juhtimismudeleid. 

Isehaldamise mudeli korral korraldab kinnisvara omanik või korteriühistu juhatus enamus kinnisvara hooldustegevusi ise. Eranditeks on reeglina kommunaalteenused (vesi, kanalisatsioon, elekter, sideteenused). Tavaliselt rakendatakse sellist mudelit ühepereelamute puhul. Korteriühistu puhul kooskõlastab valitud juhatus tegevused teiste korteriomanikega, esitades neile sellekohase majanduskava. Nagu eelnevalt mainitud annab see ühelt poolt võimaluse kulusid kokku hoida, kuid teisalt paneb see juhatusele suure vastutuse, sest oluline on olla tark tellija.

Ühistupartner pakub nii täisteenuse, haldustöövõtja kui halduskonsultandi mudelit ehk lahenduse leiavad need korteriomanikud, kes tahavad vahel nõu küsida, kui need, kes tahavad nautida mugavust ja tunda, et nende kinnisvara on heades kätes.Lisa kommentaar

Email again: